izdelava embalaže iz folije in papirja, grafično oblikovanje in tisk
polistiren folije in plošče
embalaža
3D nalepke
karton v roli
guma
OPIS OPERACIJE

Podjetje Folex d.o.o. je investiralo v izgradnjo kotlovnice s skladiščem, nakup novega kotla na lesno biomaso in toplovod, na katerega je priključenih pet odjemalcev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nova kotlovnica na lesno biomaso je namenjena zagotavljanju energetske neodvisnosti investitorja in odjemalcev v novem in bližnjem obstoječem objektu. Z uporabo obnovljivega vira energije (lesni sekanci) je sistem energetsko učinkovit in ekonomičen.

Glavni cilj investicije je zagotoviti kakovostno toploto, ki ne povzroča visokih stroškov in nima visokih negativnih vplivov na okolje. Prednost sistema je tudi popolnoma samodejno delovanje, ki predstavlja udobnost za njegove odjemalce.

Cilji investicije so:

• omogočiti zanesljivo in kvalitetno dolgoročno oskrbo s toplotno energijo,
• avtomatizacija sistema ogrevanja
• učinkovita poraba lokalne lesne biomase,
• učinkovita poraba toplotne energije pri odjemalcih,
• povečati pozitivne vplive na okolje,
• prispevati k nacionalnim ciljem o zmanjšanju škodljivih emisij v okolje,
• prispevati k večji samooskrbi države z energenti,
• prispevati k zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv,
• Izpolnjevanje razvojnih politik in strategij Slovenije, kot tudi Evropske Unije.
• uresničevanje nacionalnih ciljev, ki so:
◦ zmanjšanje izpustov TGP za 20 % glede na izhodiščne izpuste (CO2, N2O, CH4 leta 1986 in F-plini leta 1995) do leta 2020,
◦ zmanjšanje izpustov TGP za 20 % do leta 2020 glede na izhodiščne izpuste (20 % znižanje izpustov, in 40 % do leta 2030 na ravni EU.

Investicija zasleduje cilje evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Copyright © Folex d.o.o. 2007